پشتوانه پول چیست؟ بانک مرکزی برای حفظ اعتبار پول، دارایی‌هایی را ...